Privacy beleid

(van der Vijver bloemengroothandel BV), gevestigd aan Laan van Verhof 3 Box F4 43, 2231 BZ Rijnsburg, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:

Post adres:
Burgemeester Hermansstraat 62
2231 KX Rijnsburg
Nederland
Tel: +3174021719

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze services, vragen we u om persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie wordt gebruikt om de dienst te verlenen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers of Van der Vijver bloemengroothandel of die van een derde partij.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u om uw persoonlijke informatie die relevant kan zijn voor de respectieve situatie. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en op uw verzoeken te reageren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers of Van der Vijver bloemengroothandel of die van een derde partij.

Persoonlijke gegevens die we verwerken

Van der Vijver bloemengroothandel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u onze diensten gebruikt en / of omdat u deze aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Bedrijfsnaam, CoC-nummer, btw-nummer, KvK-nummer, bankrekeningnummer, Voor- en achternaam van contacten, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Informatie over uw activiteiten op onze website Internetbrowser en apparaat type. Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis waarvan we persoonsgegevens verwerken

Van der Vijver bloemengroothandel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Om u in staat te stellen een account aan te maken. Om de ontvangst en verwerking van bestellingen mogelijk te maken. Om u te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten uit te voeren. Om goederen en diensten aan u te leveren. Om uw betaling te verwerken. Om u onze nieuwsbrief en / of reclamefolder te sturen. Van der Vijver bloemengroothandel analyseert uw gedrag op de webshop om de webshop te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af ​​te stemmen op uw voorkeuren.

Principes

De principes op basis waarvan wij uw gegevens opslaan, zijn gebaseerd op een te sluiten of reeds gesloten overeenkomst en / of op basis van een legitiem belang en / of toestemming.

Hoelang bewaren we persoonlijke gegevens

Van der Vijver bloemengroothandel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk wordt geacht door ons. Dit betreft in ieder geval de wettelijke bewaarplicht, die 7 jaar bedraagt ​​voor gegevens die in de financiële administratie worden gebruikt.

Hoe beschermen we persoonlijke gegevens

Van der Vijver bloemengroothandel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@vandervijver.eu

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens met derden

Van der Vijver bloemengroothandel zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval van bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Vijver bloemengroothandel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Video-images

Er is camerabewaking aanwezig op onze verschillende locaties, dit is voor uw veiligheid en die van onze medewerkers en producten. Deze afbeeldingen worden na maximaal 28 dagen opgeslagen en verwijderd.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Van der Vijver bloemengroothandel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van der Vijver bloemengroothandel gebruikt cookies voor technische en analytische doeleinden. Dit zorgt ervoor dat de website goed werkt en bijvoorbeeld uw voorkeuren onthoudt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. We plaatsen ook cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we aangepaste inhoud kunnen aanbieden.

U bent al geïnformeerd over deze cookies en hebt toestemming gevraagd voor hun plaatsing bij uw eerste bezoek aan onze website.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle gegevens verwijderen die eerder zijn opgeslagen via de instellingen van uw browser.

Uitleg

Zie voor een uitleg: https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_nl.htm

Cookies worden ook op deze website geplaatst door derden. Hier is een overzicht:

Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoeken meet Bewaartermijnen: 2 jaar

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door van der Vijver bloemengroothandel en u hebt het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonlijke informatie die we over u hebben, naar u of naar een andere door u aangewezen organisatie, in een computerbestand te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@vandervijver.eu .

Om ervoor te zorgen dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak op deze foto uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en persoonlijk identificatienummer (BSN) zwart. Dit om uw privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Van der Vijver bloemengroothandel wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Veranderingen

Deze privacyverklaring is aangepast aan het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Aanpassingen en / of wijzigingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Het wordt daarom aanbevolen om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.